PARENTS PROGRAMME

WEDNESDAY 31 AUGUST 2022

Especially for parents of gifted and talented children, NTCN organises a Parents Programme on Wednesday 31 August 2022 in the afternoon. Parents can participate in sessions that focus on various aspects of raising children with characteristics of giftedness. There is plenty of opportunity to exchange experiences with other parents and to engage in informal discussions with organisations that provide support to parents, also regarding personal issues related to being a gifted adult.

There are sessions in Dutch and in English. In each parallel session you can choose which session you want to join, or you can stay in the Parents Meeting Place.

At the Parents Programme you can get acquainted with the organisations below. They contribute by facilitating parallel sessions and/or are present at the Parents Meeting Place which is continuously open for questions, walk-in consultations, networking and meeting other parents/adults. 

Information

 • Date: Wednesday 31 August 2022
 • Time: 13:00 – 17:00 hrs.
 • Location: World Forum, The Hague
 • Costs: 75 euro

 

Reduced fee

 • We want to provide the opportunity to participate in the Parents Programme to every parent. If the regular fee of € 75 doesn’t make this possible for you, it is possible to choose the option to participate with a reduced fee of € 25.
 • If you attend the Parents Programme with two persons, the second one could register for the reduced fee.

PROGRAMME

  13:00 – 13:30

  Walk-in with coffee/tea at the Parents Meeting Place

  13:30 – 14:45

  Parallel sessions 1

  14:45 – 15:15

  Coffee/tea break at the Parents Meeting Place

  15:15 – 16:30

  Parallel sessions 2

  16:30 – 17:00

  Drinks/café at the Parents Meeting Place

  PARALLEL SESSIONS

  During the parallel sessions rounds you can choose from the session below to participate in.

  Peers4Parents: Themes related to raising children with characteristics of giftedness (in English)
  Why?

  The challenges that parents of gifted children face during parenting are often quite different compared to those of most other parents. These children tend to be creative deep thinkers with a high awareness. They experience both their inner world and the outside world in a quite intense manner, which is often hard to grasp and hard to  understand by others. As a result the child often feels misunderstood. The worst case scenario being that the child is unable to mirror himself to his environment and could develop a false self-image.

  As a parent, you are faced with the challenge of supporting your child in getting to know himself and in learning to live in harmony with others. The mismatch between who the child is, what he needs to develop and the opportunities the environment offers, could complicate that task or simply make it less fun. This provides parental stress and costs energy. The stress can also put pressure on communication within the family itself.

  Peers4Parents focuses on supporting parents in parenting, as positive parenting provides more positive energy, emotional balance and pleasure in parenting.

   

  How?

  A national network of Peers4Parents facilitators has emerged from parental experience and years of expertise in guiding children, adolescents and adults who show characteristics of giftedness. This network of involved professionals actively reaches out to parents to let them (once again) experience how they can continue to contribute to their child(ren)’s well-being based on their own strength and individuality as parent(s).

  As a parent you are your own child’s expert. That is, once you rekindle yourself to your own feelings and intuition and dare to trust them again. Peers4Parents focuses on social and emotional well-being. This stems from the insight that emotional well-being is the most important and determining factor for the future well-being and happiness of gifted children.

   

  What?

  Peers4Parents organizes a diversity of activities, such as an intensive biweekly Peers4Parents Program with 8-10 themed meetings, a Peers4Parents Day in which we will discuss a number of parenting themes and Peers4Parents Experiences in which you, as a parent to (a) gifted child(ren), can get acquainted with what peers4parents has to offer you. You can find more information on our Dutch website: www.peers4parents.nl.

  In this session, you’ll have the opportunity to both gather first-hand knowledge of what Peers4Parents could mean to you personally, and get more information about the other activities that Peers4Parents has to offer.

  These Peers4Parents Experiences will be faclitated by facilitators from the Dutch Peers4Parents network

  Peers4Parents: Peers4Parents Experience (NL)

  Ouders van kinderen met kenmerken van begaafdheid ervaren vaak andere uitdagingen in de opvoeding dan de meeste andere ouders. Deze kinderen zijn creatief, denken diep door en hebben een hoog bewustzijn. Zij beleven hun innerlijke wereld en alles daarbuiten vaak zeer intens. Deze intensiteit is voor de buitenwereld soms moeilijk te bevatten. Het kind, op zijn beurt, voelt zich vervolgens vaak niet begrepen. In het ergste geval kan het kind zich niet spiegelen aan de omgeving en ontwikkelt het mogelijk een verkeerd zelfbeeld.

  Als ouders sta je voor de uitdaging om je kind te ondersteunen in het leren kennen van zichzelf en te leren leven in afstemming op en met anderen. De mismatch tussen wie het kind is, wat het nodig heeft om zich te ontwikkelen en de mogelijkheden die de omgeving biedt, kan die taak bemoeilijken of simpelweg minder leuk maken. Dit geeft opvoedstress en kost energie. Door de belasting kan ook de communicatie binnen het gezin onder druk komen te staan.

  Peers4Parents richt zich op de ondersteuning van ouders in de opvoeding. Omdat positief opvoeden meer energie, emotionele balans en opvoedplezier geeft.

  Tijdens een Peers4Parents Experience kun je laagdrempelig kennismaken met Peers4Parents. Je ontmoet andere ouders van begaafde kinderen en kunt ervaren hoe wij de uitwisseling van ervaringen en inzichten tussen ouders faciliteren in de oudergroepen die we begeleiden.

  Er komen een aantal Peers4Parents thema’s in samenhang aan bod: Begaafdheidskenmerken, Communicatie: sleutel tot relaties en Intensiteit, perfectionisme en stress.

  Wil jij ervaren wat Peers4Parents voor je kan betekenen? Benut dan deze kans, de facilitators van het landelijke Peers4Parents netwerk ontmoeten je graag!

  De Peers4Parents Experiences worden begeleid door facilitators van het Peers4Parents netwerk

  Stichting iQ+: Mijn kind is begaafd en nu? (NL)

  Stichting iQ+ is voortgekomen uit een denktank van ouders van hoogbegaafde kinderen. In de zoektocht naar passend onderwijs en effectieve, betaalbare, kindgerichte dienst- en hulpverlening kwamen zij er achter dat steeds weer afzonderlijk het wiel opnieuw moest worden uitgevonden. In de praktijk bleek dat informatie en kennis over hoogbegaafdheid (grotendeels) te ontbreken om passende ondersteuning, begeleiding en onderwijs voor hun kind te realiseren. De krachten werden gebundeld en stichting iQ+ werd opgericht.

  Onze missie Ieder hoogbegaafd kind in Nederland groeit op in een omgeving waarin het gezien wordt en het zich kan ontwikkelen op eigen tempo en naar eigen potentie, tot een volwassene die met (zelf)vertrouwen en in balans in het leven staat. Dit vormt de basis voor een kwalitatief en waardig bestaan van waaruit een positieve bijdrage geleverd kan worden aan de samenleving.

  Onze visie Stichting iQ+ streeft ernaar de handen van professionals in o.a. onderwijs, gezondheidszorg, overheid en ouders voor het hoogbegaafde kind ineen te slaan. We brengen professionals en relevante organisaties in kaart en fungeren als wegwijzer voor een ieder die zijn/haar weg wil vinden in alle informatie en kennis rondom hoogbegaafdheid. Onze diensten zijn erop gericht om kennis te delen en mogelijkheden zichtbaar te maken. We bieden ondersteuning en dragen zorg voor een platform waarmee we onderlinge verbinding inzetten en samenwerken.

  Stichting iQ+ beoogt vanuit deze visie een zo gunstig mogelijke omgeving voor de hoogbegaafde te creëren waarbinnen het potentieel optimaal kan worden benut. Onze ervaring is dat het bevorderen van kennis over hoogbegaafdheid doorgaans veel positieve effecten heeft op de ontwikkeling en het zelfbeeld van de hoogbegaafde. Het is om die reden dat stichting iQ+ zichzelf ten doel stelt om alle relevante betrokkenen rondom het hoogbegaafde kind bewust te laten worden van de rol en plaats die die betrokkene inneemt in de ontwikkeling van het kind.

  Mijn kind is begaafd en nu?

  Binnen het aanbod van stichting iQ+ valt de ondersteuning en begeleiding van ouders in hun zoektocht naar een passende (leer)omgeving voor hun kind. Een zoektocht waar heel wat bij kan komen kijken. Wat kan er op je afkomen? Hoe pak je wat aan? Met wie ga je in gesprek en bij wie kun je terecht? In deze sessie, 1e ronde, delen Mirjam Veldhoven en Sima Daoud van stichting iQ+ tips en handvatten om mee aan de slag te gaan en maak je kans op een ‘Ik zorg goed voor mezelf’ – pakket.

  Stichting iQ+ & IHBV: Parents Café: Mijn kind is hoogbegaafd en ik dan (ook)? (NL)

  Stichting iQ+ en het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) organiseren regelmatig speciale thema-avonden voor ouders of begaafde volwassenen. Dit zijn respectievelijk iQafé+ en HB Cafés, een inspirerende combinatie van luisteren naar een spreker over een specifiek thema en met elkaar in gesprek gaan.

  Dit speciale Parents Café wordt door Stichting iQ+ en IHBV samen georganiseerd en is bedoeld voor begaafde ouders/ volwassenen, voor zichzelf. Het thema is ‘Mijn kind is hoogbegaafd en ik dan (ook)?’

  Wat doet de herkenning met jou als ouder en moet je er iets mee? Wat betekent HB-zijn voor volwassenen en hoe speelt het mee in de opvoeding van je kinderen?

  Deze sessie vindt plaats in de 2e ronde. Na deze lezing is er ruimte voor onderlinge uitwisseling van vragen, ervaringen en voor gesprek en kan er geborreld worden in de Parents Meeting Place.

  Door Sima Douad (Stichting iQ+) en Janine Kallenbach (IHBV)

  Peers4Parents: Begaafdheid en een migratieachtergrond

  Het opvoeden van een kind met begaafdheidskenmerken kan soms de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Als je een bi-culturele en/of migratieachtergrond hebt, kan dat nog een extra uitdaging opleveren.

  De facilitators van Peers4Parents ondersteunen groepen ouders bij de opvoeding van hun begaafde kind en bij het bevorderen van de emotionele ontwikkeling. In de praktijk zijn er tot nog toe weinig ouders met een migratieachtergrond die de weg naar deze groepen weten te vinden.

  Daarom gaan we in deze workshop heel graag met u in gesprek over de extra uitdagingen die een migratieachtergrond  kan opleveren bij het zoeken van de juiste weg voor uw kind. Wat speelt een rol bij het (h)erkennen van de kenmerken van begaafdheid van uw kind, welke obstakels komt u tegen op uw weg? Hoe zou Peers4Parents een rol kunnen spelen bij de ondersteuning? Hoe kan het delen van uw ervaringen met andere ouders uw zoektocht vergemakkelijken?

  In gesprek met elkaar gaan we deze vragen verkennen.

   

  Leonieke Boogaard en Sylvia Tas (Peers4Parents NL)

  CONTRIBUTING ORGANISATIONS